People, Products and Innovation

People, Products and Innovation for Nordic & Baltic healthcare, continuously evolving for tomorrow 

Our cornerstones are dedication, respect and excellence in service and knowledge sharing

We work together in a reliable and sustainable way 

WE ARE CARDIRAD

Tietosuojaseloste on  tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

CardiRad Oy:n käytössään olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat käyttötarkoituksen mukaisesti jaoteltu eri henkilörekistereihin.

The data protection statement is an information document required by the Data Protection Act.

Everyone has the right to know what information about them is stored in different registers. The EU General Data Protection Regulation (2016/679) provides for the right to inspect data, the implementation of the right to inspect and the correction of data.

The data protection statements of the personal registers containing customer and partnership data used by CardiRad Oy are divided into different personal registers according to the purpose of use.